Licencje zawodnicze 2021 - PZG /Akrobatyka Sportowa /

 

Dokumenty o licencje zawodnicze składa klub, do którego przynależy zawodnik.

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na wykorzystanie wizerunku  / dokument do pobrania od trenerek /

W/w dokument musi być dostarczony do biura PZG w oryginale. Złożenie powyższych oświadczeń jest jednorazowe i obowiązuje do czasu zmiany przepisów lub odwołania wyrażonej zgody. Poniższe dokumenty należy przesłać emailem:

  • Wypełniony (z przyklejonym zdjęciem), podpisany oraz opieczętowany przez klub wniosek o przyznanie licencji zawodnika
  • Koszt licencji w 2021r - 90,00 zł (zgodnie z Uchwała Zarządu PZG)

Wprowadzenie w system elektroniczny PZG: danych zawodników i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego .

 

14 stycznia 2021

Licencje zawodnicze 2021 - PZG /Akrobatyka Sportowa /

wioletta@akrofitness.com.pl

+48 608 554 258