MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ - SZCZECINEK 12.06.2021 R.

 

 

 

KOMUNIKAT

MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ


1.Termin: 12.06.2021 r /sobota/.

2.Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku , ul. Kopernika 18
   Organizator: Uczniowski Klub Sportowy ,,Akrofitness’’ Szczecinek

3. Start: klasa młodzieżowa wg programu PZG we wszystkich konkurencjach zespołowych 
    i indywidulnych.

4. Wiek uczestników: zawodniczki i zawodnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe
   tj :konkurencje zespołowe i indywidualne do 10 lat /rok urodzenia /
   - konkurencje zespołowe i indywidualne do l2 lat /rok urodzenia /
   
5. Każdy uczestnik może wystartować w 2 konkurencjach.

6.Każdy z zaproszonych klubów może wystawić maksymalnie po 3 zespoły   w konkurencjach  
   zespołowych  i 3 w konkurencjach indywidualnych.

7. Konkurencje zespołowe zostaną przeprowadzone na macie gimnastycznej o wymiarach
    6 m x 12 m, konkurencje skoków akrobatycznych na ścieżce Air track o wymiarach 
    10m x 2 x20 cm.

8.Komisja sędziowska , 1 sędzia z każdego klubu. Organizator zawodów nie zwraca kosztów 
   podróży sędziów.

9.Czas trwania Turnieju: 10.00 – 15.00
   - próba sprzętu godz. 9.30

10 .Dokumentacja: obowiązuje polisa NW klubu , badania lekarskie zawodniczek 
     i zawodników, ewentualnie zgoda rodziców /opiekunów prawnych / ,dokument 
    oświadczenia ,rodo  oraz oświadczenia Covid  do pobrania w załączniku. W/w dokumenty
    należy przedstawić podczas weryfikacji .Obowiązuje startowe 50,00 zł od uczestnika. 
    Udział publiczności w Turnieju ograniczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi     
    przepisami / w sali gimnastycznej może przebywać łącznie 50 %  obłożenia sali 
   / 100 osób/.   
   
11.Zgłoszenia imienne z podaniem konkurencji startu oraz kategorią wiekową należy 
      przesłać na adres e-mail : akroaerofit@interia.eu w nieprzekraczalnym terminie
      do dnia  5.06.2021r.

     kontakt : Wioletta Szydlak  tel. 608 554 258

12. Nagrody: za miejsca 1-3 statuetki, pozostałe miejsca medale oraz dyplom, nagradzanie
                        z podziałem na kategorie wiekowe      

13. Zaproszone miasta : Kołobrzeg , Borne Sulinowo, Czaplinek, Inowrocław  
      ,Gdańsk Piła, Leszno.
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

16 maja 2021

MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ - SZCZECINEK 12.06.2021 R.

wioletta@akrofitness.com.pl

+48 608 554 258